Napisz do Nas

Pozostańmy w kontakcie

Formularz kontaktowy

Park Wodny OCTOPUS
ul. Szkolna 18

Telefon: 61 89 26 270

Gminny Ośrodek Sportu

ul. Szkolna 20,
62-002 Suchy Las

Biura administracji:
ul. Szkolna 18

Telefon: 61 89 26 535, 540
Fax: 61 89 26 548

Kadry/Księgowość
Telefon: 61 89 26 537, 540
gos@gos.suchylas.pl

Hala widowiskowo sportowa
ul. Szkolna 20

tel. 502 567 262

Administratorem przekazanych powyżej danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@gos.suchylas.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem. Dane przetwarzane będą w celu obsługi przesłanego zapytania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016r. (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podając adres e-mail lub nr telefonu, wyrażasz zgodę na kontakt z naszej strony za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.