REGULAMIN KARNETU UPOMINKOWEGO

 1. Karnet upominkowy jest dokumentem imiennym i pozwala na korzystanie z usług Parku Wodnego OCTOPUS.

2. Karnet upominkowy pozwala na korzystanie z usług Parku Wodnego OCTOPUS tylko przez jego właściciela.

3. Właściciel karnetu imiennego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby działań związanych z obsługą karnetów imiennych Parku Wodnego OCTOPUS.

4. Karnet ma okres ważności 90 dni (3 miesiące).

5. Minimalna kwota wykupienia karnetu wynosi 50 zł.

6. Klient kupujący karnet uiszcza opłatę za wydanie karnetu w wysokości 10,00 zł, która nie podlega zwrotowi.

7. W wypadku zagubienia karnetu opłata za wystawienie duplikatu wynosi 30zł .

8. Karnet wyraża określoną wartość w złotych, uprawniającą jego okaziciela do korzystania z usług strefy basenowej i saun, do wysokości tej wartości, wg aktualnie obowiązującego cennika biletów indywidualnych.

9. Koszt pobytu na obiekcie jest rozliczany poprzez pomniejszenie wartości środków finansowych na wykupionej karnecie.

10. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na karnecie, pozostałą należną kwotę jego posiadacz zobowiązany jest uiścić gotówką w kasie przy rozliczeniu.

11. Nie ma możliwości doładowania karnetu.

12. Kwota nie wykorzystanych środków na karnecie w określonym terminie jego ważność przepada.

13. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Parku Wodnym OCTOPUS.

14. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

15. Karnet upominkowy przeznaczony jest tylko i wyłącznie na prezent, nie ma możliwości wykupienia karnetu upominkowego dla samego siebie.

16. Posiadacz karnetu upominkowego jest zobowiązany nosić ze sobą dowód tożsamości i okazywać w/w dokument przy wejściu wraz z karnetem upominkowym.
Każdy klient przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z REGULAMINEM dostępnym w sekretariacie, w kasie, Parku Wodnego OCTOPUS lub na stronie internetowej .
REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 08.10.2009