Regulamin Karnetów Parku Wodnego OCTOPUS

 1. Karnet abonamentowy jest dokumentem na okaziciela i pozwala na korzystanie z usług Parku Wodnego OCTOPUS z osobami towarzyszącymi.
 2. Karnet imienny pozwala na korzystanie z usług Parku Wodnego OCTOPUS tylko przez jego właściciela.
 3. Właściciel karnetu imiennego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby działań związanych z obsługą karnetów imiennych Parku Wodnego OCTOPUS.
 4. Oferujemy Państwu następujące karnety:
  Abonamentowe: STANDARD, SPORT
  Imienne: STANDARD PLUS, VIP Family, SPA&Wellness, Upominkowy, Fit&Swim
 5. Klient kupujący karnet uiszcza opłatę za wydanie karnetu w wysokości 10,00 zł, która nie podlega zwrotowi.
 6. W wypadku zgubienia karnetu opłata za wystawienie duplikatu wynosi 30,00 zł.
 7. Karnet wyraża określoną wartość w złotych, uprawniającą jego okaziciela do korzystania z usług strefy basenowej i saun, do wysokości tej wartości, wg aktualnie obowiązującego cennika biletów indywidualnych.
 8. Koszt pobytu na obiekcie jest rozliczany poprzez pomniejszenie wartości środków finansowych na wykupionej karnecie. (czas liczony od –do momentu przekroczenia bramki)
 9. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na karnecie, pozostałą należną kwotę jego posiadacz zobowiązany jest uiścić gotówką w kasie przy rozliczeniu.
 10. Gdy przed upływem ważności karnetu na jego koncie pozostaną środki niewykorzystane, dopisane zostaną one do kwoty przedłużającej jego ważność na następny okres rozliczeniowy tylko pod warunkiem ponownego doładowania karnetu przed upływem terminu ważności.
 11. Gdy po upływie terminu ważności karnetu na jego koncie pozostaną środki niewykorzystane, na pisemny wniosek posiadacza karnetu może on zostać ponownie aktywowany na 3 miesiące; kwota pozostała zostanie jednak umniejszona o wartość dodaną przy doładowaniu („oszczędność” – 8%, 10%, 15% lub 22%).
 12. W przypadku nie wykorzystania karnetu na zasadach określonych w punktach 10 i 11 środki nabywcy, które pozostały w ramach niewykorzystanego karnetu przepadają na korzyść Parku Wodnego OCTOPUS.
 13. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Parku Wodnym OCTOPUS.
 14. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.