REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘĆ URODZINOWYCH NA BOWLINGU W PARKU WODNYM OCTOPUS

Oferta cenowa dotyczy organizacji imprezy urodzinowej dla grupy min. 10 osób.

  1. W ramach oferty urodzinowej organizator zapewnia instruktora gry w bowling.
  2. Przyjęcie urodzinowe uznaję się za zamówione po podpisaniu zlecenia oraz wpłaty zaliczki w wysokości min. 100 zł.
  3. Zamawiający jest obowiązany potwierdzić ilość osób biorących udział w przyjęciu  urodzinowym 2 dni przed zarezerwowanym terminem, w przeciwnym razie poniesie koszty określone w złożonym zamówieniu.
  4. Istniej możliwość zmiany w zaproponowanych pakietach wg uzgodnień zawartych w zamówieniu.
  5. Bezkosztowa rezygnacja z imprezy może nastąpić 5 dni przed zarezerwowanym terminem.  W przeciwnym razie zaliczka nie jest zwracana.
  6. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić bezkosztowa zmiana terminu imprezy.
  7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia, iż dzieci będą posiadały obuwie zamienne dostosowane do gry w bowling.
  8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Bowlingu Parku Wodnego Octopus.
  9. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia opieki i nadzoru dla dzieci podczas przyjęcia urodzinowego.