REGULAMIN BOWLINGU

Wszystkie osoby korzystające z torów bowlingowych Parku Wodnym OCTOPUS podlegają ustaleniom poniższego regulaminu:

 1. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników powinien zmienić obuwie na bowlingowe. Granie, wchodzenie na rozbieg w obuwiu innym niż bowlingowe jest zabronione!
 2. Przy zakupie toru na godzinę, czas gry naliczany jest od momentu wpisania do systemu imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
 3. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje, pozostawiamy na stoliku.
 4. Zakaz wchodzenia na tory osobom w stanie wskazującym na nadmierne spożycie alkoholu!
 5. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
 6. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 7. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
 8. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
 9. Kule przeznaczone do gry w bowling, powinny znajdować się na podajnikach.
 10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma czarna belka (sweep) powinna być niewidoczna.
 11. Park Wodny OCTOPUS zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 70 PLN za rzucenie w sweep lub rzut na wyłączonym torze.
 12. Doprowadzenie do złamania sweepa jest równoważne z zapłatą kary 2500 PLN.
 13. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Jeden gracz gra jedną kulą. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
 14. Przy podniesionych rynnach (bumperach) mogą grać dzieci do lat 10.
 15. W przypadku jakichkolwiek awarii: zacięcia maszyny, złego ustawienia kręgli, zablokowania kuli w rynnie należy wezwać obsługę Parku Wodnego OCTOPUS. Samodzielne usuwanie awarii, wchodzenie na tory jest zabronione.
 16. Po zakończonej grze należy opuścić stolik przy torze.
 17. W przypadku rezerwacji toru po upływie 15 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.
 18. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich podczas gry. Park Wodny OCTOPUS nie odpowiada za prywatne akcesoria gości.
 19. Pracownicy ochrony są uprawnieni do wyproszenia z torów osób nietrzeźwych, które zakłócają grę innym gościom.
 20. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.
 21. Wszelkie uwagi, wątpliwości związane z pracą maszyn i torów prosimy zgłaszać do pracowników Parku Wodnego OCTOPUS.
 22. W przypadku nie zastosowania się do postanowień Park Wodny OCTOPUS nie ponosi odpowiedzialności za powstałe obrażenia.
 23. Park Wodny OCTOPUS nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości pozostawione na torach bowlingowych.
 24. Park Wodny OCTOPUS zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.