Park Wodny Octopus

  • Adres: ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las
  • Kasy: czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 22.45 tel: 061 8926-270
  • e-mail: sekretariat@octopus.suchylas.pl
  • Sekretariat: czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 tel: 061 8926-540
  • Bowling: czynne : od poniedziałku do piątku 14:00-22:00 soboty i niedziele 12:00-22:00 tel. 061 8926-255

Wyślij wiadomość

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie z siedzibą przy ul. Szkolnej 20, 62-002 w Suchym Lesie. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@gos.suchylas.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będą przetwarzane tylko w czasie niezbędnym do realizacji tego celu. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego