Ulotka karnety_okladka

str2

ulotka_4str

 

Klient kupujący karnet uiszcza opłatę za wydanie karnetu w wysokości 10,00 zł, która nie podlega zwrotowi (pkt.5.Regulaminu karnetów)