Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie  zatrudni

Konserwatora urządzeń obiektów sportowych

Obowiązki:

– nadzór i kontrola aparatury basenowej,

– czyszczenie filtrów wody  i okresowa konserwacja na terenie Parku Wodnego Octopus „GOS” zgodnie z harmonogramem i posiadanymi kwalifikacjami,

– dozór, pomiar i regulacja składu chemicznego oraz temperatury wody w basenie,

– dbanie o zapas chemii basenowej, środków czyszczących oraz materiałów konserwatorskich,

– prowadzenie  dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń,

 

  Wymagania:

– wykształcenie zawodowe  lub  średnie,

– preferowane doświadczenie na stanowisku konserwator obiektów i urządzeń sportowych będzie dodatkowym atutem,

– dobra organizacja pracy,

– dyspozycyjność, punktualność i sumienność w wykonywaniu zadań,

 

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,

– pracę w ambitnym zespole,

– dobrą atmosferę pracy,

 

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),

– list motywacyjny,

 

Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe w obszarze objętym ogłoszeniem, CV oraz list motywacyjny z dopiskiem:  „konserwator” należy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, ul.Szkolna 20, [email protected]  w terminie do 20.08.2017 roku. Pozostałe  wymagane dokumenty należy przedstawić w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Aplikacje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego.

Do składanych cv i listu motywacyjnego wymagana jest klauzula:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Gminny Ośrodek Sportu oraz administratora jego danych GCI Sp. z o. o w Suchym Lesie ul. Obornicka 149, w celach  związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak  i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych ( tekst. jedn. DZ. U. z  2014 r. poz. 1182 z późn.zm.).